Naj­większe szczęście to iść i iść, i mieć nad sobą błękit­ne niebo.


naj­większe-szczęście-to iść-i iść-i mieć-nad-sobą-błękit­ne-niebo
artur goldennaj­większeszczęścieto iśći iśći miećnadsobąbłękit­neniebonaj­większe szczęścieszczęście to iśćto iść i iśći mieć nadnad sobąsobą błękit­nebłękit­ne niebonaj­większe szczęście to iśćszczęście to iść i iśći mieć nad sobąnad sobą błękit­nesobą błękit­ne niebonaj­większe szczęście to iść i iśći mieć nad sobą błękit­nenad sobą błękit­ne nieboi mieć nad sobą błękit­ne niebo

Pra­ca nad sa­mym sobą, to w niej dos­ta­jesz naj­większe wynagrodzenie.By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma.Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem - i tak - wiecznie - aż do końca.nie sztuką jest iść i chcieć zawrócić sztuką jest iść i pat­rzeć przed siebie Taką nocą deszczową chciałabym iść na spacer tyl­ko z tobą słuchać jak deszcz spa­da kroplami jak niebo gra tą mokrą muzyką nad nami chciałabym moknąć i ska­kać w kałuże po pros­tu być jak dziecko - choć trochę przyduże chciałabym żyć tym życiem deszczowym i byśmy choć na chwilę pot­ra­cili głowy Bóg bardzo cię miłuje i pragnie mieć dla siebie, niezależnie od rodzaju drogi, którą będziesz musiała iść na ziemi.