Naj­większe szczęście to iść i iść, i mieć nad sobą błękit­ne niebo.


naj­większe-szczęście-to iść-i iść-i mieć-nad-sobą-błękit­ne-niebo
artur goldennaj­większeszczęścieto iśći iśći miećnadsobąbłękit­neniebonaj­większe szczęścieszczęście to iśćto iść i iśći mieć nadnad sobąsobą błękit­nebłękit­ne niebonaj­większe szczęście to iśćszczęście to iść i iśći mieć nad sobąnad sobą błękit­nesobą błękit­ne niebonaj­większe szczęście to iść i iśći mieć nad sobą błękit­nenad sobą błękit­ne nieboi mieć nad sobą błękit­ne niebo

Pra­ca nad sa­mym sobą, to w niej dos­ta­jesz naj­większe wynagrodzenie. -Ryder
pra­ca-nad-­mym-sobą-to w niej-­­jesz-naj­większe-wynagrodzenie
Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem - i tak - wiecznie - aż do końca. -Joseph Conrad
iść-za-marzeniem-i-znowu-iść-za-marzeniem-i-tak-wiecznie-aż-do-końca
nie sztuką jest iść i chcieć zawrócić sztuką jest iść i pat­rzeć przed siebie  -Sipa
nie sztuką-jest iść-i chcieć-zawróć-sztuką-jest iść-i pat­rzeć-przed-siebie 
Bóg bardzo cię miłuje i pragnie mieć dla siebie, niezależnie od rodzaju drogi, którą będziesz musiała iść na ziemi. -Elżbieta bł
bóg-bardzo-ę-miłuje-i-pragnie-mieć-dla-siebie-niezależnie-od-rodzaju-drogi-którą-będziesz-musiała-iść-na-ziemi