Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym.


naj­większe-szczęście-to urodzić ę-dobrym
joseph joubertnaj­większeszczęścieto urodzić siędobrymnaj­większe szczęścieszczęście to urodzić sięto urodzić się dobrymnaj­większe szczęście to urodzić sięszczęście to urodzić się dobrymnaj­większe szczęście to urodzić się dobrym

Życie to męka. Naj­le­piej się wca­le nie urodzić. Ale to szczęście ma je­den na tysiąc. -Julian Tuwim
Życie-to męka-naj­­piej ę-wca­-nie urodzić-ale to szczęście- ­den-na tysiąc
Największym szczęściem jest urodzić się dobrym. -Joseph Joubert
największym-szczęściem-jest-urodzić-ę-dobrym
Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles
naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków. -Kurt Vonnegut
cza­sem-myślę-so­bie-że to jest naj­większe-nie­szczęście-nasze­go-świata-wśród-ludzi-zaj­mujących-naj­wyższe-sta­nowis­ka-­my
Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście. -Tomasz Mann
być-za­dowo­lonym-z ­mego-siebie- to naj­większe-szczęście