Naj­większy ból u den­tysty spra­wia mi płacenie.


naj­większy-ból-u den­tysty-spra­wia-mi płacenie
bystry.76naj­większybólu den­tystyspra­wiami płacenienaj­większy bólból u den­tystyu den­tysty spra­wiaspra­wia mi płacenienaj­większy ból u den­tystyból u den­tysty spra­wiau den­tysty spra­wia mi płacenienaj­większy ból u den­tysty spra­wiaból u den­tysty spra­wia mi płacenienaj­większy ból u den­tysty spra­wia mi płacenie

Przyz­naję to. Jes­teś sil­ny. Po­nieważ znasz ten sam ból sa­mot­ności co ja. Ból ten zaś spra­wia, że ludzie stają się silniejsi. -Sa­suke do Naruto. -Masashi Kishimoto
przyz­naję-to-jes­teś sil­ny-po­nieważ znasz-ten-sam-ból-­­noś-co ja-ból ten-zaś-spra­wia-że ludzie-stają ę-silniejsi
Naj­większy jest ból, gdy ra­ny za­dają najbliżsi. -Ezop
naj­większy-jest ból-gdy-ra­ny-za­dają-najbliż
Naj­większy ból, gdy nie pot­ra­fisz od­na­leźć siebie w sobie. -respirer
naj­większy-ból-gdy-nie pot­ra­fisz-od­na­źć-siebie-w sobie
Naj­większy smu­tek przyp­ra­wia nieod­wza­jem­niony uśmiech. Uśmiech in­nych po­wodu­je naj­spon­ta­niczniej­szą ra­dość. :D  -Papużka
naj­większy-smu­tek-przyp­ra­wia-nieod­wza­jem­niony-uśmiech-uśmiech-in­nych-po­wodu­-naj­spon­­niczniej­szą-ra­dość-d 
Wspom­nienia wy­wołują ból. Naj­dot­kliw­szy zaś spra­wiają naj­lep­sze z nich. -Harlan Coben
wspom­nienia-wy­wołują-ból-naj­dot­kliw­szy zaś-spra­wiają-naj­lep­sze-z nich