Naj­wy­bit­niej­si diab­li pow­stają z upadłych aniołów.


naj­wy­bit­niej­-diab­li-pow­stają-z upadłych-aniołów
marian karczmarczyknaj­wy­bit­niej­sidiab­lipow­stająz upadłychaniołównaj­wy­bit­niej­si diab­lidiab­li pow­stająpow­stają z upadłychz upadłych aniołównaj­wy­bit­niej­si diab­li pow­stajądiab­li pow­stają z upadłychpow­stają z upadłych aniołównaj­wy­bit­niej­si diab­li pow­stają z upadłychdiab­li pow­stają z upadłych aniołównaj­wy­bit­niej­si diab­li pow­stają z upadłych aniołów

To ile dla mnie znaczysz przek­racza wszys­tkie gra­nice zdro­wego rozsądku, żaden, na­wet naj­wy­bit­niej­szy człowiek nie byłby w sta­nie te­go pojąć. -mutinous
to ile-dla-mnie-znaczysz-przek­racza-wszys­tkie-gra­nice-zdro­wego-rozsądku-żaden-na­wet-naj­wy­bit­niej­szy-człowiek-nie byłby
Wiel­kie spra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniu. Mu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­nia i skupienia. -Stefan Wyszyński
wiel­kie-spra­wy-pow­stają-w ciszy-i sku­pieniu-mu­simy uczyć ę-sztu­ki-mil­cze­nia-i skupienia