Najłat­wiej przyj­mują no­we obycza­je ci, którzy nie mają żadnych.


najłat­wiej-przyj­mują-no­we-obycza­-którzy-nie mają-żadnych
karol bunschnajłat­wiejprzyj­mująno­weobycza­jektórzynie majążadnychnajłat­wiej przyj­mująprzyj­mują no­weno­we obycza­jeobycza­je ciktórzy nie mająnie mają żadnychnajłat­wiej przyj­mują no­weprzyj­mują no­we obycza­jeno­we obycza­je ciktórzy nie mają żadnychnajłat­wiej przyj­mują no­we obycza­jeprzyj­mują no­we obycza­je cinajłat­wiej przyj­mują no­we obycza­je ci

Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość.Miłość najłat­wiej złowić w sieć radości.Te­mu najłat­wiej być skrom­nym, kto się nie ma czym chwalić.W ciepłym kli­macie najłat­wiej wy­ras­tają zim­ni dranie.Najłat­wiej oszu­kiwać naj­bar­dziej kochających. I najpodlej.Najłat­wiej się odznaczyć pra­cując be­zin­te­resow­nie dla in­nych,bo mało współzawodników