Najłat­wiej wy­powie­dzieć te kłam­stwa, które prag­niesz, by były prawdziwe.


najłat­wiej-wy­powie­dzieć-te kłam­stwa-które-prag­niesz-by były-prawdziwe
holly blacknajłat­wiejwy­powie­dziećte kłam­stwaktóreprag­nieszby byłyprawdziwenajłat­wiej wy­powie­dziećwy­powie­dzieć te kłam­stwaktóre prag­nieszby były prawdziwenajłat­wiej wy­powie­dzieć te kłam­stwa

Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. -Mark Twain
nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył
Nie zaw­sze pa­mięta­my rzeczy, które nie przy­noszą nam chwały. Us­pra­wied­li­wiamy je, opa­tula­my w po­god­ne kłam­stwa lub grubą war­stwą niepamięci  -Neil Gaiman
nie-zaw­sze-pa­mię­my-rzeczy-które-nie przy­noszą-nam-chwały-us­pra­wied­li­wiamy -opa­tula­my-w po­god­ne-kłam­stwa-lub-grubą
Prag­niesz wie­czne­go, uchwyć się doczes­ności, prag­niesz Bo­ga, trzy­maj się świata. Kto opuszcza ziemię, nie znaj­dzie Boga  -Dietrich Bonhoeffer
prag­niesz-wie­czne­go-uchwyć ę-doczes­noś-prag­niesz-bo­ga-trzy­maj ę-świata-kto opuszcza-ziemię-nie znaj­dzie-boga 
Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera. -Aleksander Świętochowski
biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera
Miłość najłat­wiej złowić w sieć radości. -Ali Ibn Abi Talib
miłość-najłat­wiej-złowić-w sieć-radoś