Najbardziej normalne życie to takie życie, w którym do niczego nie trzeba się zmuszać.


najbardziej-normalne-życie-to-takie-życie-w-którym-do-niczego-nie-trzeba-ę-zmuszać
wiera panowanajbardziejnormalneżycietotakieżyciektórymdoniczegonietrzebasięzmuszaćnajbardziej normalnenormalne życietakie życiew którymktórym dodo niczegoniczego nienie trzebatrzeba sięsię zmuszaćnajbardziej normalne życieżycie to takiew którym doktórym do niczegodo niczego nieniczego nie trzebanie trzeba siętrzeba się zmuszaćnormalne życie to takieżycie to takie życiew którym do niczegoktórym do niczego niedo niczego nie trzebaniczego nie trzeba sięnie trzeba się zmuszaćnajbardziej normalne życie to takienormalne życie to takie życiew którym do niczego niektórym do niczego nie trzebado niczego nie trzeba sięniczego nie trzeba się zmuszać

Im więcej w tobie cierpliwości, tym łatwiej przychodzi ci zaakceptować życie takie, jakie jest, a nie domagać się, by było takie, jakiego sobie życzysz.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Życie uchodzi czasem za olbrzyma, z którym trzeba się borykać, by wywalczyć krawędź ścieżki dla siebie.Ludzie z Kontynentu mają normalne życie seksualne, Brytyjczycy zabierają do łóżek butelki z gorącą wodą.Czas to twoje życie - a życie trzeba szanować!