Najbardziej pożałowania godni ludzie to ci, którzy posiadają poczucie obowiązku, lecz brakuje im siły, by obowiązek ten spełniać.


najbardziej-pożałowania-godni-ludzie-to-którzy-posiadają-poczucie-obowiązku-lecz-brakuje-im-ły-by-obowiązek-ten-spełniać
marie von ebner - eschenbachnajbardziejpożałowaniagodniludzietoktórzyposiadająpoczucieobowiązkuleczbrakujeimsiłybyobowiązektenspełniaćnajbardziej pożałowaniapożałowania godnigodni ludziektórzy posiadająposiadają poczuciepoczucie obowiązkulecz brakujebrakuje imim siłyby obowiązekobowiązek tenten spełniaćnajbardziej pożałowania godnipożałowania godni ludzieludzie to ciktórzy posiadają poczucieposiadają poczucie obowiązkulecz brakuje imbrakuje im siłyby obowiązek tenobowiązek ten spełniaćnajbardziej pożałowania godni ludziegodni ludzie to ciktórzy posiadają poczucie obowiązkulecz brakuje im siłyby obowiązek ten spełniaćpożałowania godni ludzie to ci

Ludzie wstydliwi są naprawdę godni pożałowania!Obecnie najbardziej krępują zasady; znacznie bardziej przeszkadzają tym, którzy je mają, niż tym, którzy ich nie posiadają.Najbardziej pożałowania godnymi w miłości nie są ci, którzy się nieszczęśliwie zakochali, ale ci, którzy nie potrafią pozbyć się tego, kogo już nie kochają.Ludzie, którzy wciąż zdobywają szczyty to ci, którzy posiadają wizję zanim jeszcze nagroda jest wygrana. Widzą zwycięstwo wcześniej niż ktokolwiek inny.Każdy obywatel ma obowiązek umrzeć za ojczyznę, nikt nie ma obowiązku kłamać dla niej.Miłość jest jak słońce. Ten, którym zawładnęła, może zrezygnować z wielu spraw. Komu jej brakuje, temu brakuje wszystkiego.