Najbardziej ranimy Zawsze ludzi, naruszając ich obrzędy i obyczaje. Usiłując ich pognębić, wystawiacie nieraz świadectwo szacunku, jaki dla nich żywicie; urażając ich zwyczaje, zawsze dajecie wyraz pogardzie.


najbardziej-ranimy-zawsze-ludzi-naruszając-ich-obrzędy-i-obyczaje-usiłując-ich-pognębić-wystawiacie-nieraz-świadectwo-szacunku-jaki-dla-nich
montesquieunajbardziejranimyzawszeludzinaruszającichobrzędyobyczajeusiłującpognębićwystawiacienierazświadectwoszacunkujakidlanichżywicieurażajączwyczajezawszedajeciewyrazpogardzienajbardziej ranimyranimy zawszezawsze ludzinaruszając ichich obrzędyobrzędy ii obyczajeusiłując ichich pognębićwystawiacie nieraznieraz świadectwoświadectwo szacunkujaki dladla nichnich żywicieurażając ichich zwyczajezawsze dajeciedajecie wyrazwyraz pogardzienajbardziej ranimy zawszeranimy zawsze ludzinaruszając ich obrzędyich obrzędy iobrzędy i obyczajeusiłując ich pognębićwystawiacie nieraz świadectwonieraz świadectwo szacunkujaki dla nichdla nich żywicieurażając ich zwyczajezawsze dajecie wyrazdajecie wyraz pogardzie

Los ludzi kształtu­je ich obyczaje. -Neops
los-ludzi-kształ­-ich-obyczaje
Stąd pochodzi ten idealny wyraz poczucia bezpieczeństwa, jaki mają młode matki: dziecko w ich ramionach zabezpiecza je przed krańcowością uczuć. -Katherine Mansfield
stąd-pochodzi-ten-idealny-wyraz-poczucia-bezpieczeństwa-jaki-mają-młode-matki-dziecko-w-ich-ramionach-zabezpiecza-przed-krańcowośą-uczuć
Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi. -Bruno Schulz
słabość-ludzi-wydaje-nam-ich-dusze-czyni-ich-potrzebującymi-bez-przywar-byliby-zamknię-w-sobie-i-nie-potrzebujący-niczego-dopiero-ich-wady