Najbardziej rozpowszechnione we wszechświecie są tlen i głupota.


najbardziej-rozpowszechnione-we-wszechświecie-są-tlen-i-głupota
frank zappanajbardziejrozpowszechnionewewszechświecietlengłupotanajbardziej rozpowszechnionerozpowszechnione wewe wszechświeciewszechświecie sąsą tlentlen ii głupotanajbardziej rozpowszechnione werozpowszechnione we wszechświeciewe wszechświecie sąwszechświecie są tlensą tlen itlen i głupotanajbardziej rozpowszechnione we wszechświecierozpowszechnione we wszechświecie sąwe wszechświecie są tlenwszechświecie są tlen isą tlen i głupotanajbardziej rozpowszechnione we wszechświecie sąrozpowszechnione we wszechświecie są tlenwe wszechświecie są tlen iwszechświecie są tlen i głupota

Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Filozofia - najbardziej fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje; ustanne dążenie do wiedzy i poszukiwanie pewności - usytuowane między mądrością bogów i głupotą głupców. . . wiedząc, że nic się nie wie.Lenistwo jest głupotą ciała, a głupota lenistwem ducha.Wstydliwość - to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech.Wstydliwość – to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech.