Najbardziej wpływowe są kobiety stare - protegowanie to ich ostatnia miłość.


najbardziej-wpływowe-są-kobiety-stare-protegowanie-to-ich-ostatnia-miłość
honore de balzacnajbardziejwpływowekobietystareprotegowanietoichostatniamiłośćnajbardziej wpływowewpływowe sąsą kobietykobiety starestareprotegowanieich ostatniaostatnia miłośćnajbardziej wpływowe sąwpływowe są kobietysą kobiety starekobiety stareprotegowanie to ichich ostatnia miłośćnajbardziej wpływowe są kobietywpływowe są kobiety staresą kobiety stareprotegowanie to ichprotegowanie to ich ostatnianajbardziej wpływowe są kobiety starewpływowe są kobiety stareprotegowanie to ich ostatniaprotegowanie to ich ostatnia miłość

Mężczyźni zawsze chcą być pierwszą miłością kobiety, kobiety zaś chcą, żeby mężczyzna był ich ostatnią.Wskrzesza się stare melodie, stare wodewile, stare kostiumy. Można także wskrzesić stare zbrodnie.Kobiety tego mężczyznę starają się najbardziej zdobyć, którego inni chwalą, bo to pochlebia ich próżności.Kobiety są zdumiewające. Choćbyś je uważał za najbardziej wyrafinowane i zintelektualizowane, ich ideał mężczyzny jest właśnie taki: zblazowany brutal!Mężczyźni chcą być zawsze pierwszą miłością kobiety, kobiety pragną być ostatnią namiętnością mężczyzny.Mężczyźni z wiekiem stają się nudni. Stare kobiety najczęściej są złe.