Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.


najbiedniejszy-człowiek-może-być-milionerem-śli-tylko-postawi-sobie-cel-a-potem-pracuje-aby-ten-cel-osiągnąć-pomyśl-o-tym-każdy-postęp
joseph murphynajbiedniejszyczłowiekmożebyćmilioneremjeślitylkopostawisobiecelpotempracujeabytencelosiągnąćpomyśltymkażdypostępzaczynasiętobietoszczerzewierzyszmożeszwszystkimczymchcesznajbiedniejszy człowiekczłowiek możemoże byćbyć milioneremjeśli tylkotylko postawipostawi sobiesobie celpotem pracujeaby tenten celcel osiągnąćpomyśl oo tymkażdy postęppostęp zaczynazaczyna sięw tobiejeśli wszczerze wierzyszmożesz byćbyć wszystkimczym tylkotylko chcesznajbiedniejszy człowiek możeczłowiek może byćmoże być milioneremjeśli tylko postawitylko postawi sobiepostawi sobie cela potem pracujeaby ten celten cel osiągnąćpomyśl o tymkażdy postęp zaczynapostęp zaczyna sięzaczyna się wsię w tobiew to szczerzemożesz być wszystkimczym tylko chcesz

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć. -Napoleon Hill
wygrywa-tylko-ten-kto-jasno-określony-cel-i-nieodparte-pragnienie-aby-go-osiągnąć
Człowiek może być biedny, ale dopóki ma cel i usiłuje go osiągnąć – jest piękny -Masutatsu Oyama
człowiek-może-być-biedny-ale-dopóki-cel-i-usiłuje-go-osiągnąć-jest-piękny
Mądrość polega na tym, aby nie być szalonym, jeśli tylko usprawiedliwiają to okoliczności. -Jean Cocteau
mądrość-polega-na-tym-aby-nie-być-szalonym-śli-tylko-usprawiedliwiają-to-okolicznoś
Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem. -Kedar
jeśli-wy­tycza­my-so­bie-cel-gdy-za­ży-nam-­dynie-na dążeniu-do ­go-reali­zac­ji-to cel-sta­ ę-środkiem