Najbliższy jestem sam sobie.


najbliższy-jestem-sam-sobie
terencjusznajbliższyjestemsamsobienajbliższy jestemjestem samsam sobienajbliższy jestem samjestem sam sobienajbliższy jestem sam sobie

Przy­ciągam ludzi, Po­ranionych, Złama­nych, Rozbitych, Bo sam, Jestem, Ta­ki sam.Za­pamiętaj mnie człowieku, Jam jest pi­sarz i poeta. Sam­cem al­fa ja nie jestem, Bliżej mi do sam­ca beta. -Ivo Vuco- Dowcipny i kulturalny jestem sam.Roz­ma­zana pla­ma - sam dość często od­noszę wrażenie, że nią jestem.Cóż za dziwną naturę ma człowiek! Wyobraża sobie mianowicie, że cierpienia, które sam znosi, są ogromne, a te, które zadaje - znikome. Jedne bowiem sam odczuwa, drugich zaś nie.W przebaczeniu czegoś niewybaczalnego człowiek jest najbliższy boskiej miłości.