Najcięższą karą naszych win i błędów jest to, że prawie zawsze zmuszają nas one do popełnienia nowych win i błędów...


najcięższą-karą-naszych-win-i-błędów-jest-to-że-prawie-zawsze-zmuszają-nas-one-do-popełnienia-nowych-win-i-błędów
daniel sternnajcięższąkarąnaszychwinbłędówjesttożeprawiezawszezmuszająnasonedopopełnienianowychbłędównajcięższą karąkarą naszychnaszych winwin ii błędówbłędów jestże prawieprawie zawszezawsze zmuszajązmuszają nasnas oneone dodo popełnieniapopełnienia nowychnowych winwin ii błędównajcięższą karą naszychkarą naszych winnaszych win iwin i błędówi błędów jestże prawie zawszeprawie zawsze zmuszajązawsze zmuszają naszmuszają nas onenas one doone do popełnieniado popełnienia nowychpopełnienia nowych winnowych win iwin i błędównajcięższą karą naszych winkarą naszych win inaszych win i błędówwin i błędów jestże prawie zawsze zmuszająprawie zawsze zmuszają naszawsze zmuszają nas onezmuszają nas one donas one do popełnieniaone do popełnienia nowychdo popełnienia nowych winpopełnienia nowych win inowych win i błędównajcięższą karą naszych win ikarą naszych win i błędównaszych win i błędów jestże prawie zawsze zmuszają nasprawie zawsze zmuszają nas onezawsze zmuszają nas one dozmuszają nas one do popełnienianas one do popełnienia nowychone do popełnienia nowych windo popełnienia nowych win ipopełnienia nowych win i błędów

Doświadczenie płynące z naszych błędów czyni nas lepszymi.Rozpacz jest największym z naszych błędów.Roz­pacz jest naj­większym z naszych błędów.Miłość własna jest częściej raczej arogancka niż ślepa; ona nie ukrywa naszych błędów przed nami, tylko łudzi nas, że inni ich nie dostrzegają.Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być.Wszyscy cierpią na tym świecie: głupcy wskutek własnych błędów, mędrcy wskutek błędów cudzych.