Najcięższy krzyż, jaki mamy do dźwigania, to zawsze my sami.


najcięższy-krzyż-jaki-mamy-do-dźwigania-to-zawsze-my-sami
odilo lechnernajcięższykrzyżjakimamydodźwiganiatozawszemysaminajcięższy krzyżjaki mamymamy dodo dźwiganiazawsze mymy samijaki mamy domamy do dźwiganiazawsze my samijaki mamy do dźwigania

Jest ciężar do dźwigania i droga do przebycia, jest ciężar do dźwigania i cel, co nam umyka. Jest ciężar do dźwigania wolno go złożyć nam. Ten ciężar, to my sami, stąd tam, stąd tu, stąd tam.Dziwna bowiem jest natura ludzka; im mniej sami mamy skłonności do męczeństwa, tym natarczywiej żądamy go od innych.Nadzieję mamy zawsze, dopóki żyjemy.Najbardziej ranimy Zawsze ludzi, naruszając ich obrzędy i obyczaje. Usiłując ich pognębić, wystawiacie nieraz świadectwo szacunku, jaki dla nich żywicie; urażając ich zwyczaje, zawsze dajecie wyraz pogardzie.Zawsze mamy w sobie więcej, niż na to wyglądamy.Zawsze mamy dość siły, by znieść cudze nieszczęście.