Najdroższe marzenie autora: przekształcić czytelnika w widza.


najdroższe-marzenie-autora-przekształć-czytelnika-w-widza
władimir nabokownajdroższemarzenieautoraprzekształcićczytelnikawidzanajdroższe marzeniemarzenie autoraprzekształcić czytelnikaczytelnika ww widzanajdroższe marzenie autoraprzekształcić czytelnika wczytelnika w widzaprzekształcić czytelnika w widza

Naukowcy usiłują przekształcić to co niemożliwe - w możliwe. Politycy często chcą przekształcić to co możliwe - w niemożliwe.Słabi widzą przeszkody. Silni widzą jedynie cel. A Ci najlepsi widzą przeszkody i dążą do celu.Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.Marzenie: Marzenie zabiera tyle samo czasu co planowanie.na­rodziło się no­we marzenie, od­ległe marzenie by poznać, a nadzieje się spełniają gdy zmie­rza­my ku ich centrum.Ludzie żyjący nadzieją widzą dalej, ludzie żyjący miłością widzą głębiej, ludzie żyjący wiarą widzą wszystko w nowym świetle.