Najgorszą stroną sławy wielkich ludzi jest fakt, że na ich temat wolno rozprawiać byle idioci.


najgorszą-stroną-sławy-wielkich-ludzi-jest-fakt-że-na-ich-temat-wolno-rozprawiać-byle-idioci
anonimnajgorsząstronąsławywielkichludzijestfaktżenaichtematwolnorozprawiaćbyleidiocinajgorszą stronąstroną sławysławy wielkichwielkich ludziludzi jestjest faktże nana ichich temattemat wolnowolno rozprawiaćrozprawiać bylebyle idiocinajgorszą stroną sławystroną sławy wielkichsławy wielkich ludziwielkich ludzi jestludzi jest faktże na ichna ich tematich temat wolnotemat wolno rozprawiaćwolno rozprawiać bylerozprawiać byle idiocinajgorszą stroną sławy wielkichstroną sławy wielkich ludzisławy wielkich ludzi jestwielkich ludzi jest faktże na ich tematna ich temat wolnoich temat wolno rozprawiaćtemat wolno rozprawiać bylewolno rozprawiać byle idiocinajgorszą stroną sławy wielkich ludzistroną sławy wielkich ludzi jestsławy wielkich ludzi jest faktże na ich temat wolnona ich temat wolno rozprawiaćich temat wolno rozprawiać byletemat wolno rozprawiać byle idioci

Epoki lubią rozprawiać na temat cnót, których nie posiadają.Życie jest po to, żeby żyć. Trzeba podtrzymywać w sobie ciekawość. Najgorszą rzeczą jest rezygnacja. Nie wolno nigdy, z żadnego powodu, odwracać się do życia plecami.Właściwie wszystkie matki są matkami wielkich ludzi i nie ich to wina, że życie później sprawia im zawód.Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy.W życiu każdego człowieka, który doszedł do sławy istnieją dwie rzeczy - jedna straszliwa i jedna okropna. Straszliwym jest fakt, iż wszędzie wszyscy go znają, a okropnym, gdy go nie poznają!Jakąkolwiek obierzecie sobie karierę, postawcie sobie w niej cel wzniosły. Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy.