Najgorsze postanowienia są zwykle najtrwalsze.


najgorsze-postanowienia-są-zwykle-najtrwalsze
andre gidenajgorszepostanowieniazwyklenajtrwalszenajgorsze postanowieniapostanowienia sąsą zwyklezwykle najtrwalszenajgorsze postanowienia sąpostanowienia są zwyklesą zwykle najtrwalszenajgorsze postanowienia są zwyklepostanowienia są zwykle najtrwalszenajgorsze postanowienia są zwykle najtrwalsze

Postanowienia są niby węgorze: łatwo je złowić, trudniej utrzymać.Naj­gor­sze pos­ta­nowienia są zwyk­le najtrwalsze.Najtrwalsze takie szczęście, o którym nikt nie wie.Najtrwalsze i najpiękniejsze więzi duchowe nawiązywane bywają od pierwszego wejrzenia.To co najtrwalsze łatwo może zmienić się w nietrwałe, jeśli nie będzie pielęgnowane.Najgorsze koło czyni najwięcej hałasu.