Najgorsze w bombie atomowej jest to, że oprócz ludzi zabije krajobrazy i góry.


najgorsze-w-bombie-atomowej-jest-to-że-oprócz-ludzi-zabije-krajobrazy-i-góry
ramon gomez de la sernanajgorszebombieatomowejjesttożeopróczludzizabijekrajobrazygórynajgorsze ww bombiebombie atomowejatomowej jestże opróczoprócz ludziludzi zabijezabije krajobrazykrajobrazy ii górynajgorsze w bombiew bombie atomowejbombie atomowej jestże oprócz ludzioprócz ludzi zabijeludzi zabije krajobrazyzabije krajobrazy ikrajobrazy i górynajgorsze w bombie atomowejw bombie atomowej jestże oprócz ludzi zabijeoprócz ludzi zabije krajobrazyludzi zabije krajobrazy izabije krajobrazy i górynajgorsze w bombie atomowej jestże oprócz ludzi zabije krajobrazyoprócz ludzi zabije krajobrazy iludzi zabije krajobrazy i góry

Krajobrazy są stanami duszy.Nig­dy nie pat­rzyłem na ludzi z góry , jes­tem za nis­ki .Przez krajobrazy najwięcej szczegółów pamięta się z wędrówek pieszych, gdyż ta szybkość jest właściwa rodzajowi ludzkiemu i nic nie mąci.Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna.Mam krew na rękach. (po skon­struowa­niu bom­by atomowej) Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to okrucieństwem.