Najistotniejszym i naturalnym powołaniem człowieka jest jego doskonalenie się.


najistotniejszym-i-naturalnym-powołaniem-człowieka-jest-jego-doskonalenie-ę
tomasz mannnajistotniejszymnaturalnympowołaniemczłowiekajestjegodoskonaleniesięnajistotniejszym ii naturalnymnaturalnym powołaniempowołaniem człowiekaczłowieka jestjest jegojego doskonaleniedoskonalenie sięnajistotniejszym i naturalnymi naturalnym powołaniemnaturalnym powołaniem człowiekapowołaniem człowieka jestczłowieka jest jegojest jego doskonaleniejego doskonalenie sięnajistotniejszym i naturalnym powołaniemi naturalnym powołaniem człowiekanaturalnym powołaniem człowieka jestpowołaniem człowieka jest jegoczłowieka jest jego doskonaleniejest jego doskonalenie sięnajistotniejszym i naturalnym powołaniem człowiekai naturalnym powołaniem człowieka jestnaturalnym powołaniem człowieka jest jegopowołaniem człowieka jest jego doskonalenieczłowieka jest jego doskonalenie się

Powołaniem człowieka jest budować świat przeciwko światu. -Anonim
powołaniem-człowieka-jest-budować-świat-przeciwko-światu
Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu. -Albert Einstein
głównym-powołaniem-człowieka-jest-raczej-służyć-ż-zmuszać-do-posłuchu
Tak jak czymś naturalnym jest wierzyć w wiele rzeczy bez dowodów, tak też naturalnym jest wątpić w wiele innych wbrew dowodom. -Anonim
tak-jak-czymś-naturalnym-jest-wierzyć-w-wiele-rzeczy-bez-dowodów-tak-też-naturalnym-jest-wątpić-w-wiele-innych-wbrew-dowodom
Zasadę, na mocy której każda zmiana, jeśli jest korzystna, zostaje zachowana, nazwałem
zasadę-na-mocy-której-każda-zmiana-śli-jest-korzystna-zostaje-zachowana-nazwałem-doborem-naturalnym-by-wskazać-na-jej-stosunek-do-doboru
Kto chce być pokorniejszy od drugich, wcale nie jest pokorny. Wręcz przeciwnie. Programowe doskonalenie się jest zarozumiałością. -Janina Wieczerska - Zabłocka
kto-chce-być-pokorniejszy-od-drugich-wcale-nie-jest-pokorny-wręcz-przeciwnie-programowe-doskonalenie-ę-jest-zarozumiałośą