Najlepiej jest łgarzom powierzyć tajemnicę, bo choć ją wyplotą, to im nikt nie uwierzy.


najlepiej-jest-łgarzom-powierzyć-tajemnicę-bo-choć-ją-wyplotą-to-im-nikt-nie-uwierzy
alojzy Żółkowskinajlepiejjestłgarzompowierzyćtajemnicębochoćwyplotątoimniktnieuwierzynajlepiej jestjest łgarzomłgarzom powierzyćpowierzyć tajemnicębo choćchoć jąją wyplotąim niktnikt nienie uwierzynajlepiej jest łgarzomjest łgarzom powierzyćłgarzom powierzyć tajemnicębo choć jąchoć ją wyplotąim nikt nienikt nie uwierzynajlepiej jest łgarzom powierzyćjest łgarzom powierzyć tajemnicębo choć ją wyplotąim nikt nie uwierzynajlepiej jest łgarzom powierzyć tajemnicę

Naj­le­piej jest łgarzom po­wie­rzyć ta­jem­nicę, bo choć ją wyp­lotą, to im nikt nie uwierzy.Nikt w prawdę nie uwierzy, jeśli długo do niej nie jest przygotowywany.Prawda musi być uszminkowana, inaczej nikt w nią nie uwierzy.Nikt nie odkryje, jak najlepiej robić daną rzecz, jeśli nie kocha jej robienia.Dziś dzień ta­ki piękny mamy, że mężczyz­nom się kłaniamy. Niech ten dzień ra­dością będzie i z pro­cen­tem ruszyć zechce. A my pa­nie z chęcią wielką przybędziemy wraz z butelką. Może nikt mi nie uwierzy, lecz w dzień mężczyzn na­pić się należy Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia.