Najlepiej podstawiają nogi karły, to ich strefa.


najlepiej-podstawiają-nogi-karły-to-ich-strefa
stanisław jerzy lecnajlepiejpodstawiająnogikarłytoichstrefanajlepiej podstawiająpodstawiają noginogi karłyich strefanajlepiej podstawiają nogipodstawiają nogi karłynajlepiej podstawiają nogi karły

Ależ ja jes­tem za wejściem do stre­fy wol­ne­go han­dlu! Tyl­ko że Unia Euro­pej­ska nie jest taką strefą, a strefą sza­lejącej biurok­racji, która ste­ruje każdym hek­to­lit­rem wi­na i każdą toną wołowiny.Fałszywe argumenty zwalcza się najlepiej nie przeszkadzając w ich wykładaniu.Dlaczego ludzie mają nogi? Bo w przeciwnym razie ich głowy toczyłyby się jak kule.Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele.Najlepiej służymy swej partii, najlepiej służąc państwu.Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia.