Najlepiej służymy swej partii, najlepiej służąc państwu.


najlepiej-służymy-swej-partii-najlepiej-służąc-państwu
ruthefort hayesnajlepiejsłużymyswejpartiinajlepiejsłużącpaństwunajlepiej służymysłużymy swejswej partiinajlepiej służącsłużąc państwunajlepiej służymy swejsłużymy swej partiinajlepiej służąc państwunajlepiej służymy swej partii

Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele.Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia.Praca najlepiej bawi.Owoc zakazany smakuje najlepiej.Ka­wa ze śmietanką to­warzyską sma­kuje najlepiej.Uprzejmość to najlepiej widziana forma hipokryzji.