Najlepiej słyszy dłoń położona na sercu.


najlepiej-słyszy-dłoń-położona-na-sercu
anonimnajlepiejsłyszydłońpołożonanasercunajlepiej słyszysłyszy dłońdłoń położonapołożona nana sercunajlepiej słyszy dłońsłyszy dłoń położonadłoń położona napołożona na sercunajlepiej słyszy dłoń położonasłyszy dłoń położona nadłoń położona na sercunajlepiej słyszy dłoń położona nasłyszy dłoń położona na sercu

Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele.Najlepiej służymy swej partii, najlepiej służąc państwu.Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia.Ich czas zbawienny Wyb­ra­li los- obok są A dłoń trzy­ma dłoń K.A.Sz. 14.11.2015r.Wy­ciągam do ciebie dłoń w noc straszliwą noc i czuję jej głodu syk Chciałabym tak abyś był abyś mi w mym sercu tlił... A na licu żebyś uj­rzeć mógł pąki róż te przez ciebie i dla ciebie... Gdy­by nie te 20 km...W pełnym sercu jest miejsce na wszystko, a w pustym sercu nie ma miejsca na nic.