Najlepszą ceną mądrości jest głupstwo.


najlepszą-ceną-mądroś-jest-głupstwo
stefan witwickinajlepszącenąmądrościjestgłupstwonajlepszą cenąceną mądrościmądrości jestjest głupstwonajlepszą ceną mądrościceną mądrości jestmądrości jest głupstwonajlepszą ceną mądrości jestceną mądrości jest głupstwonajlepszą ceną mądrości jest głupstwo

U diabla jest tylko jedna cena: cena duszy.Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości.Wadą antyków jest ich zupełnie nowoczesna cena.Sa­mot­ność jest ceną wiel­kości i nie ma od te­go ucieczki.Od­wa­ga jest ceną, której życie żąda w za­mian za udziele­nie spokoju.Lenistwo jest głupstwem ciała, a głupstwo jest lenistwem duszy.