Najlepszą kobietą jest ta, o której na zewnątrz domu nie słyszy się nic złego, ani dobrego.


najlepszą-kobietą-jest-o-której-na-zewnątrz-domu-nie-słyszy-ę-nic-złego-ani-dobrego
tukidydesnajlepsząkobietąjestktórejnazewnątrzdomuniesłyszysięniczłegoanidobregonajlepszą kobietąkobietą jestjest tao którejktórej nana zewnątrzzewnątrz domudomu nienie słyszysłyszy sięsię nicnic złegoani dobregonajlepszą kobietą jestkobietą jest tao której naktórej na zewnątrzna zewnątrz domuzewnątrz domu niedomu nie słyszynie słyszy sięsłyszy się nicsię nic złegonajlepszą kobietą jest tao której na zewnątrzktórej na zewnątrz domuna zewnątrz domu niezewnątrz domu nie słyszydomu nie słyszy sięnie słyszy się nicsłyszy się nic złegoo której na zewnątrz domuktórej na zewnątrz domu niena zewnątrz domu nie słyszyzewnątrz domu nie słyszy siędomu nie słyszy się nicnie słyszy się nic złego

Poczucie dobrego smaku to najlepsza wymówka na zarzut złego prowadzenia się. -Oscar Wilde
poczucie-dobrego-smaku-to-najlepsza-wymówka-na-zarzut-złego-prowadzenia-ę
Nie ma nic zupełnie dobrego ani zupełnie złego, zawsze tylko lepsza lub gorsza miernota. -Władysław Walenty Fedorowicz
nie-nic-zupełnie-dobrego-ani-zupełnie-złego-zawsze-tylko-lepsza-lub-gorsza-miernota
Nie ma nic tak złego jak kobieta zła i nie ma nic tak dobrego jak kobieta dobra. -Eurypides
nie-nic-tak-złego-jak-kobieta-zła-i-nie-nic-tak-dobrego-jak-kobieta-dobra
Jeżeli nie możesz uczynić nic dobrego, nie czyń przynajmniej nic złego. -Lew Tołstoj
jeżeli-nie-możesz-uczynić-nic-dobrego-nie-czyń-przynajmniej-nic-złego
Najprzenikliwszy mężczyzna na świecie nie potrafi powiedzieć o kobiecie tyle dobrego ani tyle złego, ile one same o sobie myślą. -Honore de Balzac
najprzenikliwszy-mężczyzna-na-świecie-nie-potrafi-powiedzieć-o-kobiecie-tyle-dobrego-ani-tyle-złego-ile-one-same-o-sobie-myślą