Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie


najlepszą-metodą-przewidywania-przyszłoś-jest-jej-tworzenie
peter druckernajlepsząmetodąprzewidywaniaprzyszłościjestjejtworzenienajlepszą metodąmetodą przewidywaniaprzewidywania przyszłościprzyszłości jestjest jejjej tworzenienajlepszą metodą przewidywaniametodą przewidywania przyszłościprzewidywania przyszłości jestprzyszłości jest jejjest jej tworzenienajlepszą metodą przewidywania przyszłościmetodą przewidywania przyszłości jestprzewidywania przyszłości jest jejprzyszłości jest jej tworzenienajlepszą metodą przewidywania przyszłości jestmetodą przewidywania przyszłości jest jejprzewidywania przyszłości jest jej tworzenie

Naj­lep­szą me­todą prze­widy­wania przyszłości jest jej tworzenie.Zauważyłem, że posługujesz się jasnym, prostym językiem, używasz krótkich słów i zwięzłych zdań. Tak właśnie należy pisać po angielsku. To nowoczesna i jednocześnie najlepsza metoda. Tak trzymaj.,,Powodem, dla którego większość ludzi myśli o przyszłości z lękiem, zamiast z podekscytowaniem, jest fakt, że nie mają jej dobrze zaprojektowanej”Metoda jest matką pamięci.Najważniejszym ludzkim zadaniem jest ratowanie czegoś, co się rozpada, a nie tworzenie rzeczy nowych.Choć to szaleństwo, jest w nim przecie metoda.