Najlepszą obroną przed logiką jest ignorancja.


najlepszą-obroną-przed-logiką-jest-ignorancja
kehlog albrannajlepsząobronąprzedlogikąjestignorancjanajlepszą obronąobroną przedprzed logikąlogiką jestjest ignorancjanajlepszą obroną przedobroną przed logikąprzed logiką jestlogiką jest ignorancjanajlepszą obroną przed logikąobroną przed logiką jestprzed logiką jest ignorancjanajlepszą obroną przed logiką jestobroną przed logiką jest ignorancja

Dobre maniery - najlepszą obroną przed złymi manierami innych.Kobiecość nie jest bynajmniej obroną kobiety naprawdę fascynującej, a raczej prowokacją do napaści.Logika serca jest niedorzeczna.Logika jest anatomią myślenia.Ignorancja nie jest niewinnością, jest grzechem.Największa obrona: nie potrzebować obrony