Najlepszą propagandą jest wypiekanie dobrego chleba.


najlepszą-propagandą-jest-wypiekanie-dobrego-chleba
anonimnajlepsząpropagandąjestwypiekaniedobregochlebanajlepszą propagandąpropagandą jestjest wypiekaniewypiekanie dobregodobrego chlebanajlepszą propagandą jestpropagandą jest wypiekaniejest wypiekanie dobregowypiekanie dobrego chlebanajlepszą propagandą jest wypiekaniepropagandą jest wypiekanie dobregojest wypiekanie dobrego chlebanajlepszą propagandą jest wypiekanie dobregopropagandą jest wypiekanie dobrego chleba

Najlepszą kobietą jest ta, o której na zewnątrz domu nie słyszy się nic złego, ani dobrego. -Tukidydes
najlepszą-kobietą-jest-o-której-na-zewnątrz-domu-nie-słyszy-ę-nic-złego-ani-dobrego
Najlepszą i najsłodszą rzeczą, jaka może przytrafić się kobiecie, jest być wybraną i pokochaną przez dobrego mężczyznę. -Louisa May Alcott
najlepszą-i-najsłodszą-rzeczą-jaka-może-przytrafić-ę-kobiecie-jest-być-wybraną-i-pokochaną-przez-dobrego-mężczyznę
Poczucie dobrego smaku to najlepsza wymówka na zarzut złego prowadzenia się. -Oscar Wilde
poczucie-dobrego-smaku-to-najlepsza-wymówka-na-zarzut-złego-prowadzenia-ę