Najlepszą propagandą jest wypiekanie dobrego chleba.


najlepszą-propagandą-jest-wypiekanie-dobrego-chleba
anonimnajlepsząpropagandąjestwypiekaniedobregochlebanajlepszą propagandąpropagandą jestjest wypiekaniewypiekanie dobregodobrego chlebanajlepszą propagandą jestpropagandą jest wypiekaniejest wypiekanie dobregowypiekanie dobrego chlebanajlepszą propagandą jest wypiekaniepropagandą jest wypiekanie dobregojest wypiekanie dobrego chlebanajlepszą propagandą jest wypiekanie dobregopropagandą jest wypiekanie dobrego chleba

Zakaz to najlepsza propaganda.Najlepszą kobietą jest ta, o której na zewnątrz domu nie słyszy się nic złego, ani dobrego.Najlepszą i najsłodszą rzeczą, jaka może przytrafić się kobiecie, jest być wybraną i pokochaną przez dobrego mężczyznę.Poczucie dobrego smaku to najlepsza wymówka na zarzut złego prowadzenia się.Los extremistas en vuestro seno difunden propaganda de que occidente libra una guerra contra el islam. Esta propaganda es falsa y su propósito es confundirlos y justificar actos de terrorismo. Nosotros respetamos el islam.Propaganda jest matką wydarzeń.