Najlepszą szkołą jest doświadczenie


najlepszą-szkołą-jest-doświadczenie
przysłowie arabskienajlepsząszkołąjestdoświadczenienajlepszą szkołąszkołą jestjest doświadczenienajlepszą szkołą jestszkołą jest doświadczenienajlepszą szkołą jest doświadczenie

Doświadczenie to dobra szkoła, ale bardzo droga.Doświadczenie jest bardzo kosztowną szkołą, niemniej istnieją głupcy, którzy w żadnej innej niczego nie umieją się nauczyć.Dzień powszedni jest właściwą szkołą życia i z pewnością też szkołą wiary.Szkoła psu­je zwyk­le to, co zro­bił dom, więc dom ro­bi od­wet i psu­je to, co ro­bi szkoła.Szkoła psuje zwykle to, co zrobił dom, więc dom robi odwet i psuje to, co robi szkoła.Całe życie jest szkołą.