Najlepszą wagą do ważenia przyjaźni jest nieszczęście.


najlepszą-wagą-do-ważenia-przyjaź-jest-nieszczęście
plutarchnajlepsząwagądoważeniaprzyjaźnijestnieszczęścienajlepszą wagąwagą dodo ważeniaważenia przyjaźniprzyjaźni jestjest nieszczęścienajlepszą wagą dowagą do ważeniado ważenia przyjaźniważenia przyjaźni jestprzyjaźni jest nieszczęścienajlepszą wagą do ważeniawagą do ważenia przyjaźnido ważenia przyjaźni jestważenia przyjaźni jest nieszczęścienajlepszą wagą do ważenia przyjaźniwagą do ważenia przyjaźni jestdo ważenia przyjaźni jest nieszczęście

Najlepszy przyjaciel dostanie prawdopodobnie najlepszą małżonkę, ponieważ dobre małżeństwo opiera się na talencie do przyjaźni.Uważam, że prze­waga życia nad śmier­cią jest tak niewyob­rażal­na, że za­pew­nienie spraw­cy zbrod­ni zabójstwa tak niewyob­rażal­nej prze­wagi nad je­go ofiarą, jak prze­waga: ja będę żył, a ty nie będziesz, jest głębo­ko niemoralne.Nieszczęście brzydkie jest bardzo - gdyż nieszczęście to jest złe, które się zrobiło, i dobre, którego się zrobić nie mogło, grzech twój, lub grzech ludzi, braci twoich.Na­hal­nie ją roz­bierał, aż czuła dreszcze na ciele z nad­wagą, tra­ciła przy­tom­ność szmat­ki zrzu­cała z po­wagą, tak się roz­marzyła, w bez­senne no­ce ba­rany liczyła, już myślała, że to amant ją ma­ca, a to gry­pa była.Waga jest z natury skłonna do kradzieży.Chwa­leb­na jest w życiu równo­waga i zaw­sze to sa­mo oblicze.