Najlepsze co może człowiek ofiarować po krwi, to łza.


najlepsze-co-może-człowiek-ofiarować-po-krwi-to-łza
alphonse lamartinenajlepszecomożeczłowiekofiarowaćpokrwitołzanajlepsze coco możemoże człowiekczłowiek ofiarowaćofiarować popo krwinajlepsze co możeco może człowiekmoże człowiek ofiarowaćczłowiek ofiarować poofiarować po krwinajlepsze co może człowiekco może człowiek ofiarowaćmoże człowiek ofiarować poczłowiek ofiarować po krwinajlepsze co może człowiek ofiarowaćco może człowiek ofiarować pomoże człowiek ofiarować po krwi

Serce może ofiarować, ręka tylko dać.Dając go na scho­dach, widziałem w jej oczach pewną obawę. Us­ta mil­czały a wzrok mówił cicho, led­wie słyszal­nie: A jeśli nasze dro­gi się ro­zejdą? Wte­dy złożyłem jedną z naj­ważniej­szych obiet­nic, którą człowiek może ofiarować: - Zaw­sze będę Cię chronił.Przyjaźń jest największym darem, jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić całe życie szczęśliwym.Kogo kochała kobieta rozsądna, słodka, dowcipna i zmysłowa, ten posmakował tego, co życie może ofiarować najcudowniejszego.Czystość przedmałżeńska jest świadomością, że człowiek dysponuje takim darem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz otrzymać.Bo tam da­leko jest coś, gdzie łza może być tyl­ko ze szczęscia.