Najlepsze są prezenty pożyteczne. Na przykład: ja jemu chusteczki do nosa, on mnie futro.


najlepsze-są-prezenty-pożyteczne-na-przykład-ja-jemu-chusteczki-do-nosa-on-mnie-futro
brigitte bardotnajlepszeprezentypożytecznenaprzykładjajemuchusteczkidonosaonmniefutronajlepsze sąsą prezentyprezenty pożytecznena przykładja jemujemu chusteczkichusteczki dodo nosaon mniemnie futronajlepsze są prezentysą prezenty pożyteczneja jemu chusteczkijemu chusteczki dochusteczki do nosaon mnie futronajlepsze są prezenty pożyteczneja jemu chusteczki dojemu chusteczki do nosaja jemu chusteczki do nosa

Futro: Futro jest cmentarzem. Kobieta nie powinna nosić na sobie cmentarza.Choroba morska to najlepsze lekarstwo na przesadne mniemanie o sobie - człowiek, któremu jest niedobrze, nigdy nie zadziera nosa.Futro: Z lisa nawet futro chytre.Co nie jest pożyteczne dla roju, nie może być tak samo pożyteczne dla pszczoły.Każdą myśl przez­naczam jemu bo on jest dla mnie wszys­tkim Po­mimo że mnie tak bar­dzo zranił na­dal go cho­ler­nie kocham Pod­pi­sano piep­rzo­na egocentryczka Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze.