Najlepszy przyjaciel dostanie prawdopodobnie najlepszą małżonkę, ponieważ dobre małżeństwo opiera się na talencie do przyjaźni.


najlepszy-przyjaciel-dostanie-prawdopodobnie-najlepszą-łżonkę-ponieważ-dobre-łżeństwo-opiera-ę-na-talencie-do-przyjaź
friedrich nietzschenajlepszyprzyjacieldostanieprawdopodobnienajlepsząmałżonkęponieważdobremałżeństwoopierasięnatalenciedoprzyjaźninajlepszy przyjacielprzyjaciel dostaniedostanie prawdopodobnieprawdopodobnie najlepsząnajlepszą małżonkęponieważ dobredobre małżeństwomałżeństwo opieraopiera sięsię nana talencietalencie dodo przyjaźninajlepszy przyjaciel dostanieprzyjaciel dostanie prawdopodobniedostanie prawdopodobnie najlepsząprawdopodobnie najlepszą małżonkęponieważ dobre małżeństwodobre małżeństwo opieramałżeństwo opiera sięopiera się nasię na talenciena talencie dotalencie do przyjaźninajlepszy przyjaciel dostanie prawdopodobnieprzyjaciel dostanie prawdopodobnie najlepsządostanie prawdopodobnie najlepszą małżonkęponieważ dobre małżeństwo opieradobre małżeństwo opiera sięmałżeństwo opiera się naopiera się na talenciesię na talencie dona talencie do przyjaźninajlepszy przyjaciel dostanie prawdopodobnie najlepsząprzyjaciel dostanie prawdopodobnie najlepszą małżonkęponieważ dobre małżeństwo opiera siędobre małżeństwo opiera się namałżeństwo opiera się na talencieopiera się na talencie dosię na talencie do przyjaźni

Najlepszy przyjaciel – moje źródło na pustyni. -George Eliot
najlepszy-przyjaciel-moje-źródło-na-pustyni
Najlepszy przyjaciel - moje źródło na pustyni. -George Eliot
najlepszy-przyjaciel-moje-źródło-na-pustyni
Najlepszą wagą do ważenia przyjaźni jest nieszczęście. -Plutarch
najlepszą-wagą-do-ważenia-przyjaź-jest-nieszczęście
Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Żenić-ę-należy-w-każdym-wypadku-jeśli-ktoś-dostanie-dobrą-żonę-będzie-szczęśliwy-gdy-dostanie-złą-może-ę-stać-filozofem
będę-przy-tobie-to-najlepsza-obietnica-jaką-może-złożyć-przyjaciel
Szczęśliwe małżeństwo to mieszanka herbaty, składająca się z miłości, przyjaźni, namiętności i szacunku. -Jaroslav Durych
szczęśliwe-łżeństwo-to-mieszanka-herbaty-składająca-ę-z-miłoś-przyjaź-namiętnoś-i-szacunku