Najlepszy sposób zachowania zdrowia nie jeść, gdy się nie chce i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia.


najlepszy-sposób-zachowania-zdrowia-nie-ść-gdy-ę-nie-chce-i-przestać-ść-gdy-jeszcze-jest-chęć-do-jedzenia
bertrand saadi z szirazunajlepszysposóbzachowaniazdrowianiejeśćgdysięchceprzestaćjeszczejestchęćdojedzenianajlepszy sposóbsposób zachowaniazachowania zdrowiazdrowia nienie jeśćgdy sięsię nienie chcechce ii przestaćprzestać jeśćgdy jeszczejeszcze jestjest chęćchęć dodo jedzenianajlepszy sposób zachowaniasposób zachowania zdrowiazachowania zdrowia niezdrowia nie jeśćgdy się niesię nie chcenie chce ichce i przestaći przestać jeśćgdy jeszcze jestjeszcze jest chęćjest chęć dochęć do jedzenianajlepszy sposób zachowania zdrowiasposób zachowania zdrowia niezachowania zdrowia nie jeśćgdy się nie chcesię nie chce inie chce i przestaćchce i przestać jeśćgdy jeszcze jest chęćjeszcze jest chęć dojest chęć do jedzenianajlepszy sposób zachowania zdrowia niesposób zachowania zdrowia nie jeśćgdy się nie chce isię nie chce i przestaćnie chce i przestać jeśćgdy jeszcze jest chęć dojeszcze jest chęć do jedzenia

Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po to, żeby jeść. -Molier
człowiek-powinien-ść-po-to-żeby-żyć-nie-żyć-po-to-żeby-ść
Nie możesz jeść ponad swój apetyt. Druga połowa bochenka należy do drugiego człowieka, i jeszcze trochę powinno zostać dla przypadkowego gościa. -Khalil Gibran
nie-możesz-ść-ponad-swój-apetyt-druga-połowa-bochenka-należy-do-drugiego-człowieka-i-jeszcze-trochę-powinno-zostać-dla-przypadkowego
Piękna, mądra, bo­gata i zdrowa, Tak o so­bie mówi teściowa. Fut­bol, pra­sa, pić i jeść, Te­go tyl­ko chce mój teść. -Ivo Vuco-  -Writer
piękna-mądra-bo­gata-i zdrowa-tak-o so­bie-mówi-teściowa-fut­bol-pra­-pić-i ść-te­go-tyl­ko-chce-mój-teść-ivo-vuco-