Najlepszych menedżerów można najczęściej poznać pośród tych, którzy mają w sobie silną cechę nieszablonowego podejścia do życia, którzy nie bronią się przed innowacjami, lecz je wprowadzają. Bez innowacji niemożliwy jest rozwój przedsiębiorstwa.


najlepszych-menedżerów-można-najczęściej-poznać-pośród-tych-którzy-mają-w-sobie-silną-cechę-nieszablonowego-podejścia-do-życia-którzy
david ogilvynajlepszychmenedżerówmożnanajczęściejpoznaćpośródtychktórzymająsobiesilnącechęnieszablonowegopodejściadożycianiebroniąsięprzedinnowacjamileczwprowadzająbezinnowacjiniemożliwyjestrozwójprzedsiębiorstwanajlepszych menedżerówmenedżerów możnamożna najczęściejnajczęściej poznaćpoznać pośródpośród tychktórzy mająmają ww sobiesobie silnąsilną cechęcechę nieszablonowegonieszablonowego podejściapodejścia dodo życiaktórzy nienie broniąbronią sięsię przedprzed innowacjamilecz jeje wprowadzająbez innowacjiinnowacji niemożliwyniemożliwy jestjest rozwójrozwój przedsiębiorstwanajlepszych menedżerów możnamenedżerów można najczęściejmożna najczęściej poznaćnajczęściej poznać pośródpoznać pośród tychktórzy mają wmają w sobiew sobie silnąsobie silną cechęsilną cechę nieszablonowegocechę nieszablonowego podejścianieszablonowego podejścia dopodejścia do życiaktórzy nie broniąnie bronią siębronią się przedsię przed innowacjamilecz je wprowadzająbez innowacji niemożliwyinnowacji niemożliwy jestniemożliwy jest rozwójjest rozwój przedsiębiorstwa

Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy pragną uciec przed miłością. . .mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Ludzie, którzy mają dużo czasu spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają.Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Strach przed śmiercią musi być większy u tych ludzi, którzy boją się życia.