Najlepszym środkiem poznania siebie jest próba zrozumienia drugich.


najlepszym-środkiem-poznania-siebie-jest-próba-zrozumienia-drugich
andre gidenajlepszymśrodkiempoznaniasiebiejestpróbazrozumieniadrugichnajlepszym środkiemśrodkiem poznaniapoznania siebiesiebie jestjest próbapróba zrozumieniazrozumienia drugichnajlepszym środkiem poznaniaśrodkiem poznania siebiepoznania siebie jestsiebie jest próbajest próba zrozumieniapróba zrozumienia drugichnajlepszym środkiem poznania siebieśrodkiem poznania siebie jestpoznania siebie jest próbasiebie jest próba zrozumieniajest próba zrozumienia drugichnajlepszym środkiem poznania siebie jestśrodkiem poznania siebie jest próbapoznania siebie jest próba zrozumieniasiebie jest próba zrozumienia drugich

Najlepszym środkiem uspokajającym jest szybkie, mechaniczne spisywanie na papierze wszystkich myśli, jakie - przychodzą do głowy.Najlepszym środkiem antykoncepcyjnym jest szklanka wody. Ani przed, ani po, tylko zamiast!Tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie.Chciwość jest najlepszym środkiem motywującym ludzi do sukcesu. Chciwość motywuje nas to zdobywania wiedzy, zdobywania wykształcenia by mieć więcej, by zapewnić sobie i swojej rodzinie lepszy standard życia. Tylko lenie i nieudacznicy myślą inaczej.Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra.Do trzech ra­zy sztuka... próba, próba ge­neral­na, premiera.