Najlepszym lekarstwem i pocieszeniem chorego jest wyśmiać jego chorobę.


najlepszym-lekarstwem-i-pocieszeniem-chorego-jest-wyśmiać-jego-chorobę
zofia nałkowskanajlepszymlekarstwempocieszeniemchoregojestwyśmiaćjegochorobęnajlepszym lekarstwemlekarstwem ii pocieszeniempocieszeniem choregochorego jestjest wyśmiaćwyśmiać jegojego chorobęnajlepszym lekarstwem ilekarstwem i pocieszeniemi pocieszeniem choregopocieszeniem chorego jestchorego jest wyśmiaćjest wyśmiać jegowyśmiać jego chorobęnajlepszym lekarstwem i pocieszeniemlekarstwem i pocieszeniem choregoi pocieszeniem chorego jestpocieszeniem chorego jest wyśmiaćchorego jest wyśmiać jegojest wyśmiać jego chorobęnajlepszym lekarstwem i pocieszeniem choregolekarstwem i pocieszeniem chorego jesti pocieszeniem chorego jest wyśmiaćpocieszeniem chorego jest wyśmiać jegochorego jest wyśmiać jego chorobę

Działanie jest najlepszym lekarstwem na rozpacz.Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.Nie wyleczy się chorego, który nie wierzy w swoją chorobę.Najlepszym lekarstwem na reumatyzm jest odprawiać modły dziękczynne, że nie jest to podagra.Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka. Wrogość natychmiast znika, jeśli się jej wyrzeknie jedna ze stron.Analiza uryny może wykryć chorobę jednostki, analiza urny-chorobę całego społeczeństwa.