Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.


najlepszym-lekarstwem-na-gniew-jest-poczekać
seneka młodszynajlepszymlekarstwemnagniewjestpoczekaćnajlepszym lekarstwemlekarstwem nana gniewgniew jestjest poczekaćnajlepszym lekarstwem nalekarstwem na gniewna gniew jestgniew jest poczekaćnajlepszym lekarstwem na gniewlekarstwem na gniew jestna gniew jest poczekaćnajlepszym lekarstwem na gniew jestlekarstwem na gniew jest poczekać

Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka. Wrogość natychmiast znika, jeśli się jej wyrzeknie jedna ze stron.Działanie jest najlepszym lekarstwem na rozpacz.Najlepszym lekarstwem i pocieszeniem chorego jest wyśmiać jego chorobę.Najlepszym lekarstwem na reumatyzm jest odprawiać modły dziękczynne, że nie jest to podagra.Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!U kobiety gniew jest bardziej gwałtowny niż u mężczyzny, ponieważ jest to gniew istoty niższej.