Najlepszym lekarstwem na reumatyzm jest odprawiać modły dziękczynne, że nie jest to podagra.


najlepszym-lekarstwem-na-reumatyzm-jest-odprawiać-modły-dziękczynne-że-nie-jest-to-podagra
josh billingsnajlepszymlekarstwemnareumatyzmjestodprawiaćmodłydziękczynneżenietopodagranajlepszym lekarstwemlekarstwem nana reumatyzmreumatyzm jestjest odprawiaćodprawiać modłymodły dziękczynneże nienie jestnajlepszym lekarstwem nalekarstwem na reumatyzmna reumatyzm jestreumatyzm jest odprawiaćjest odprawiać modłyodprawiać modły dziękczynneże nie jestjest to podagranajlepszym lekarstwem na reumatyzmlekarstwem na reumatyzm jestna reumatyzm jest odprawiaćreumatyzm jest odprawiać modłyjest odprawiać modły dziękczynnenie jest to podagranajlepszym lekarstwem na reumatyzm jestlekarstwem na reumatyzm jest odprawiaćna reumatyzm jest odprawiać modłyreumatyzm jest odprawiać modły dziękczynneże nie jest to podagra

Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.Działanie jest najlepszym lekarstwem na rozpacz.Najlepszym lekarstwem i pocieszeniem chorego jest wyśmiać jego chorobę.Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka. Wrogość natychmiast znika, jeśli się jej wyrzeknie jedna ze stron.Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!Ożenić się bez miłości jest rzeczą tak samo podłą i niegodną człowieka, jak odprawiać mszę bez wiary w Boga.