Najlepszym sposobem, by się odnaleźć, jest zatracenie się w służbie innym


najlepszym-sposobem-by-ę-odnaleźć-jest-zatracenie-ę-w-służbie-innym
mahatma gandhinajlepszymsposobembysięodnaleźćjestzatraceniesłużbieinnymnajlepszym sposobemby sięsię odnaleźćjest zatraceniezatracenie sięw służbiesłużbie innymby się odnaleźćjest zatracenie sięzatracenie się wsię w służbiew służbie innymjest zatracenie się wzatracenie się w służbiesię w służbie innymjest zatracenie się w służbiezatracenie się w służbie innym

Małżeństwo jest najlepszym sposobem dowiedzenia się, jakiego rodzaju mężczyznę twoja żona pragnęła poślubić.Przeważnie... najlepszym sposobem na bycie następnym Markiem Zuckerbergiem (Twórca Facebooka) jest dokonywanie trudnych wyborów.Najlepszym sposobem na rozpędzenie melancholii jest widok kryminalnego procesu, głupota bowiem sędziów bywa zazwyczaj niezwykle ucieszna.Najlepszym sposobem, aby zmusić mężczyznę do wykonania jakiejś pracy jest sugestia, że być może jest już za stary, aby to zrobić.Małżeństwa między osobnikami tej samej płci są najlepszym sposobem zapobiegania eksplozji demograficznej.Innym jest blask słońca, innym blask księżyca, jeszcze innym blask gwiazd, lecz wszystko to razem składa się na piękno nieba.