Najmądrzejszy człowiek w porównaniu z bogiem wydaje się małpą pod względem mądrości, piękna i pod innymi względami.


najmądrzejszy-człowiek-w-porównaniu-z-bogiem-wydaje-ę-łpą-pod-względem-mądroś-piękna-i-pod-innymi-względami
heraklit z efezunajmądrzejszyczłowiekporównaniubogiemwydajesięmałpąpodwzględemmądrościpięknainnymiwzględaminajmądrzejszy człowiekczłowiek ww porównaniuporównaniu zz bogiembogiem wydajewydaje sięsię małpąmałpą podpod względemwzględem mądrościpiękna ii podpod innymiinnymi względaminajmądrzejszy człowiek wczłowiek w porównaniuw porównaniu zporównaniu z bogiemz bogiem wydajebogiem wydaje sięwydaje się małpąsię małpą podmałpą pod względempod względem mądrościpiękna i podi pod innymipod innymi względaminajmądrzejszy człowiek w porównaniuczłowiek w porównaniu zw porównaniu z bogiemporównaniu z bogiem wydajez bogiem wydaje siębogiem wydaje się małpąwydaje się małpą podsię małpą pod względemmałpą pod względem mądrościpiękna i pod innymii pod innymi względaminajmądrzejszy człowiek w porównaniu zczłowiek w porównaniu z bogiemw porównaniu z bogiem wydajeporównaniu z bogiem wydaje sięz bogiem wydaje się małpąbogiem wydaje się małpą podwydaje się małpą pod względemsię małpą pod względem mądrościpiękna i pod innymi względami

Człowiek up­rzej­my, choć różni się pod względem po­zytyw­nym, zaw­sze zos­ta­je od­trąco­ny przez in­nych. Właśnie za swo­je dob­re ser­ce i życzliwość. 17.06.2011  -watchingmefall
człowiek-up­rzej­my-choć-róż ę-pod-względem-po­zytyw­nym-zaw­sze-zos­­-od­trąco­ny-przez-in­nych-właśnie za swo­-dob­re-ser­
W porównaniu z marnotrawstwem ofiar kobiety dla mężczyzny jest on względem niej bezwstydnym skąpcem. -Aleksander Świętochowski
w-porównaniu-z-marnotrawstwem-ofiar-kobiety-dla-mężczyzny-jest-on-względem-niej-bezwstydnym-skąpcem
Ewolucja oznacza ciągłe udoskonalanie pod każdym względem, aż w końcu we wszystkim będziemy najlepsi. -Deepak Chopra
ewolucja-oznacza-ągłe-udoskonalanie-pod-każdym-względem-aż-w-końcu-we-wszystkim-będziemy-najlepsi
Sto kilogramów waży serce orki, ale pod innym względem lekkie jest. -Wisława Szymborska
sto-kilogramów-waży-serce-orki-ale-pod-innym-względem-lekkie-jest
Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem. -Jean Paul Sartre
człowiek-to-byt-który-aspiruje-do-bycia-bogiem-być-człowiekiem-to-dążyć-do-bycia-bogiem-albo-śli-kto-woli-człowiek-w-sposób-fundamentalny