Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia.


najnieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia
aleksander Świętochowskinajnieszczęśliwszymjesttenktosercunieżadnejmiłościniżnimwszystkiecierpienianajnieszczęśliwszym jestjest tenkto ww sercusercu nienie mama żadnejżadnej miłościniż tenkto maw nimnim wszystkiewszystkie cierpienianajnieszczęśliwszym jest tenkto w sercuw sercu niesercu nie manie ma żadnejma żadnej miłościkto ma wma w nimw nim wszystkienim wszystkie cierpieniakto w sercu niew sercu nie masercu nie ma żadnejnie ma żadnej miłościkto ma w nimma w nim wszystkiew nim wszystkie cierpieniakto w sercu nie maw sercu nie ma żadnejsercu nie ma żadnej miłościkto ma w nim wszystkiema w nim wszystkie cierpienia

Nieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. -Aleksander Świętochowski
nieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia
Ten, kto odważny jest, lecz o miłości zapomniał i kto jest szczodry, iecz zapomniał o oszczędności, kto pierwszym być pragnie, lecz zapomniał o tych, co za nim pozostali, ku śmierci zdąża. -Lao-Cy
ten-kto-odważny-jest-lecz-o-miłoś-zapomniał-i-kto-jest-szczodry-iecz-zapomniał-o-oszczędnoś-kto-pierwszym-być-pragnie-lecz-zapomniał-o-tych
Większe zwycięstwo osiągnie ten, kto sobie wroga zjedna, niż ten, kto go zniszczy. -Tadeusz Hipolit Czeżowski
większe-zwycięstwo-osiągnie-ten-kto-sobie-wroga-zjedna-ż-ten-kto-go-zniszczy
Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał. -Ignacy Krasicki
nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał