Najpewniejszym sposobem, by czuć się szczęśliwym, to sprawić, by ktoś inny był szczęśliwy.


najpewniejszym-sposobem-by-czuć-ę-szczęśliwym-to-sprawić-by-ktoś-inny-był-szczęśliwy
h. jackson brownnajpewniejszymsposobembyczućsięszczęśliwymtosprawićktośinnybyłszczęśliwynajpewniejszym sposobemby czućczuć sięsię szczęśliwymby ktośktoś innyinny byłbył szczęśliwyby czuć sięczuć się szczęśliwymby ktoś innyktoś inny byłinny był szczęśliwyby czuć się szczęśliwymby ktoś inny byłktoś inny był szczęśliwyby ktoś inny był szczęśliwy

Naj­pewniej­szym spo­sobem, by czuć się szczęśli­wym, to spra­wić, by ktoś in­ny był szczęśliwy.Nigdy nie będzie szczęśliwy, kto dręczy się tym, że ktoś inny jest bardziej szczęśliwy.Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces... za komuny staliśmy mniej więcej wszyscy w brudnej wodzie po szyję. Więc wyglądaliśmy podobnie i wyglądało, że myślimy podobnie. Teraz woda opadła i zaczęła się rewia narodowa: ktoś podobno stał z gołą dupą, ktoś inny w dynamówkach, a jeszcze ktoś inny w stringach. Jakież to podniecające. Biedni Polacy leżą w łóżkach ze swoimi żonami [...]Wiedział tylko tyle należy szanować to, co czyni człowieka szczęśliwym albo chociaż zadowolonym. Przede wszystkim nie zmuszał nikogo, aby był szczęśliwy na jego modłę.