Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces


najpewniejszym-sposobem-na-uniknięcie-porażki-jest-determinacja-by-osiągnąć-sukces
richard b. sheridannajpewniejszymsposobemnauniknięcieporażkijestdeterminacjabyosiągnąćsukcesnajpewniejszym sposobemsposobem nana uniknięcieuniknięcie porażkiporażki jestjest determinacjaby osiągnąćosiągnąć sukcesnajpewniejszym sposobem nasposobem na uniknięciena uniknięcie porażkiuniknięcie porażki jestporażki jest determinacjaby osiągnąć sukcesnajpewniejszym sposobem na uniknięciesposobem na uniknięcie porażkina uniknięcie porażki jestuniknięcie porażki jest determinacjanajpewniejszym sposobem na uniknięcie porażkisposobem na uniknięcie porażki jestna uniknięcie porażki jest determinacja

Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie.Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmuNajpewniejszym sposobem, by czuć się szczęśliwym, to sprawić, by ktoś inny był szczęśliwy.Sukces jest zdolnością do przejścia od jednej porażki do drugiej bez utraty entuzjazmuMnóstwo ludzi marzy o sukcesie. Według mnie, sukces można osiągnąć tylko dzięki powtarzającym się porażkom, które ciągle należy analizować. Tak naprawdę sukces to 1% pracy wykonanej w 99% dzięki niepowodzeniom.Tym, co bardziej niż cokolwiek może zdeterminować Twój sukces, jest umeijętność ponoszenia porażki z godnością oraz nieustanna gotowość uczenia się i doskonalenia.