Najpiękniejsza miłość do Boga wyraża się przez skruchę. Ten kocha Boga najgłębiej, kto oddaje mu w darze swoje winy.


najpiękniejsza-miłość-do-boga-wyraża-ę-przez-skruchę-ten-kocha-boga-najgłębiej-kto-oddaje-mu-w-darze-swoje-winy
soren aabye kierkegaardnajpiękniejszamiłośćdobogawyrażasięprzezskruchętenkochanajgłębiejktooddajemudarzeswojewinynajpiękniejsza miłośćmiłość dodo bogaboga wyrażawyraża sięsię przezprzez skruchęten kochakocha bogaboga najgłębiejkto oddajeoddaje mumu ww darzedarze swojeswoje winynajpiękniejsza miłość domiłość do bogado boga wyrażaboga wyraża sięwyraża się przezsię przez skruchęten kocha bogakocha boga najgłębiejkto oddaje muoddaje mu wmu w darzew darze swojedarze swoje winynajpiękniejsza miłość do bogamiłość do boga wyrażado boga wyraża sięboga wyraża się przezwyraża się przez skruchęten kocha boga najgłębiejkto oddaje mu woddaje mu w darzemu w darze swojew darze swoje winynajpiękniejsza miłość do boga wyrażamiłość do boga wyraża siędo boga wyraża się przezboga wyraża się przez skruchękto oddaje mu w darzeoddaje mu w darze swojemu w darze swoje winy

Kto kocha siebie, jest wielki przez siebie, kto kocha ludzi, jest wielki przez swoje oddanie. Największy jest ten, kto ukochał Boga. -Soren Aabye Kierkegaard
kto-kocha-siebie-jest-wielki-przez-siebie-kto-kocha-ludzi-jest-wielki-przez-swoje-oddanie-największy-jest-ten-kto-ukochał-boga
Kocham tego, co Boga swego gromi, ponieważ Boga swego kocha: gdyż on od gniewu swego Boga zginąć musi. -Friedrich Nietzsche
kocham-tego-co-boga-swego-gromi-ponieważ-boga-swego-kocha-gdyż-on-od-gniewu-swego-boga-zginąć-musi
Kto raz od­waży się pójść da­lej, ten z od­wagą na sztan­darze przez życie przejdzie. -Ryder
kto-raz-od­waży ę-pójść-da­lej-ten-z od­wagą-na sztan­darze-przez-życie-przejdzie
Miłość jest najpiękniejszą religią - ktoś, kto kogoś kocha, odda mu wszystko bez modlitwy. -Honore de Balzac
miłość-jest-najpiękniejszą-religią-ktoś-kto-kogoś-kocha-odda-mu-wszystko-bez-modlitwy
Długi most miłości do Boga idzie do brzegu wieczności tylko przez kolejne, najbliższe filary, przez miłość bliźniego. -Bernard Haring
długi-most-miłoś-do-boga-idzie-do-brzegu-wiecznoś-tylko-przez-kolejne-najbliższe-filary-przez-miłość-bliźniego