Najpiękniejsze życie jest to, które kształtuje się na wzór pospolity i ludzki, z porządkiem, ale bez cudu i bez przekraczania miary.


najpiękniejsze-życie-jest-to-które-kształtuje-ę-na-wzór-pospolity-i-ludzki-z-porządkiem-ale-bez-cudu-i-bez-przekraczania-miary
michel de montaignenajpiękniejszeżyciejesttoktórekształtujesięnawzórpospolityludzkiporządkiemalebezcuduprzekraczaniamiarynajpiękniejsze życieżycie jestktóre kształtujekształtuje sięsię nana wzórwzór pospolitypospolity ii ludzkiz porządkiemale bezbez cuducudu ii bezbez przekraczaniaprzekraczania miarynajpiękniejsze życie jestktóre kształtuje siękształtuje się nasię na wzórna wzór pospolitywzór pospolity ipospolity i ludzkiale bez cudubez cudu icudu i bezi bez przekraczaniabez przekraczania miaryktóre kształtuje się nakształtuje się na wzórsię na wzór pospolityna wzór pospolity iwzór pospolity i ludzkiale bez cudu ibez cudu i bezcudu i bez przekraczaniai bez przekraczania miaryktóre kształtuje się na wzórkształtuje się na wzór pospolitysię na wzór pospolity ina wzór pospolity i ludzkiale bez cudu i bezbez cudu i bez przekraczaniacudu i bez przekraczania miary

I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane.Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary.Je­dyna miarą miłości jest miłość bez miary.Życie bez cierpienia nie jest życiem. Łatwiej nawet żyć bez szczęścia niż bez cierpienia.Życie bez świąt jest jak długa droga bez zajazdów, w których podróżny mógłby się pokrzepić i wypocząć.