Najpiękniejsze, co jest na świecie, to pogodne oblicze


najpiękniejsze-co-jest-na-świecie-to-pogodne-oblicze
albert einsteinnajpiękniejszecojestnaświecietopogodneobliczeco jestjest nana świeciepogodne obliczeco jest najest na świecieco jest na świecie

Najpiękniejsze, co jest na świecie, to pogodne oblicze.Naj­piękniej­sze co jest na świecie, to po­god­ne oblicze.Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza.Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo.Ten kto ma spokojne i pogodne usposobienie, łatwiej przyjmuje starość.Chwa­leb­na jest w życiu równo­waga i zaw­sze to sa­mo oblicze.