Najpiękniejsze są wspomnienia, które ma się jeszcze przed sobą.


najpiękniejsze-są-wspomnienia-które-ę-jeszcze-przed-sobą
jeanne moreaunajpiękniejszewspomnieniaktóresięjeszczeprzedsobąnajpiękniejsze sąsą wspomnieniaktóre masię jeszczejeszcze przedprzed sobąnajpiękniejsze są wspomnieniaktóre ma sięma się jeszczesię jeszcze przedjeszcze przed sobąktóre ma się jeszczema się jeszcze przedsię jeszcze przed sobąktóre ma się jeszcze przedma się jeszcze przed sobą

Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ......Ka­leczą się i dręczą mil­cze­niem i słowa­mi jak­by mieli przed sobą jeszcze jed­no życie.Najgorsze co może spotkać mężczyznę to związek z kobietą nie kochającą na tyle, by nie widzieć słabostek, które on usiłuje ukryć przed samym sobą i na tyle brutalną, aby wywlekać je przed innymi.To, co w snach jest najpiękniejsze, to niewiarygodne spotkanie ludzi i rzeczy, które w normalnym życiu nigdy by się nie spotkały.Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę.Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają.