Najpiękniejsze słowo, jakie można powiedzieć Panu Bogu, brzmi tak.


najpiękniejsze-słowo-jakie-można-powiedzieć-panu-bogu-brzmi-tak
guy de fontgallandnajpiękniejszesłowojakiemożnapowiedziećpanubogubrzmitaknajpiękniejsze słowojakie możnamożna powiedziećpowiedzieć panupanu bogubrzmi takjakie można powiedziećmożna powiedzieć panupowiedzieć panu bogujakie można powiedzieć panumożna powiedzieć panu bogujakie można powiedzieć panu bogu

Jeśli czasem Polka się Panu Bogu uda, to już mówiąc po prostu, klękajcie narody!Można znaleźć władcę rządzącego despotycznie i po wojskowemu tak w osobie małego księcia panującego w jednym mieście, jak i w panu rozległego cesarstwa.Jakie słowo wypowiesz, takie usłyszysz.Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________ Pamiętasz? Ja­kie to piękne słowo, pod wa­run­kiem, że ma się je do ko­go powiedzieć.Chciałem powiedzieć światu tylko jedno słowo. Ponieważ nie potrafiłem tego, stałem się pisarzem.