Najpiękniejsze słowo, jakie można powiedzieć Panu Bogu, brzmi tak.


najpiękniejsze-słowo-jakie-można-powiedzieć-panu-bogu-brzmi-tak
guy de fontgallandnajpiękniejszesłowojakiemożnapowiedziećpanubogubrzmitaknajpiękniejsze słowojakie możnamożna powiedziećpowiedzieć panupanu bogubrzmi takjakie można powiedziećmożna powiedzieć panupowiedzieć panu bogujakie można powiedzieć panumożna powiedzieć panu bogujakie można powiedzieć panu bogu

Jeśli czasem Polka się Panu Bogu uda, to już mówiąc po prostu, klękajcie narody! -Henryk Sienkiewicz
jeśli-czasem-polka-ę-panu-bogu-uda-to-już-mówiąc-po-prostu-klękajcie-narody
Można znaleźć władcę rządzącego despotycznie i po wojskowemu tak w osobie małego księcia panującego w jednym mieście, jak i w panu rozległego cesarstwa. -Montesquieu
można-znaleźć-władcę-rządzącego-despotycznie-i-po-wojskowemu-tak-w-osobie-łego-księcia-panującego-w-jednym-mieście-jak-i-w-panu-rozległego
Jakie słowo wypowiesz, takie usłyszysz. -Homer
jakie-słowo-wypowiesz-takie-usłyszysz
Pamiętasz? Ja­kie to piękne słowo, pod wa­run­kiem, że ma się je do ko­go powiedzieć. -Katarzyna Grochola
pamiętasz-ja­kie-to piękne-słowo-pod-wa­run­kiem-że  ę- do ko­go-powiedzieć
Chciałem powiedzieć światu tylko jedno słowo. Ponieważ nie potrafiłem tego, stałem się pisarzem. -Stanisław Jerzy Lec
chciałem-powiedzieć-światu-tylko-jedno-słowo-ponieważ-nie-potrafiłem-tego-stałem-ę-pisarzem